Privacy statement

PRIVACYVERKLARING
Quinta da Vista vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. Wij gaan daarom zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Quinta da Vista kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.
Om het klantcontact goed te laten verlopen, registreren wij:  • de persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft bij uw bezoek aan onze website.

  • de gegevens die wij nodig hebben om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen.


Voorbeelden zijn uw e-mailadres of contactgegevens. Met deze gegevens kunnen wij het klantcontact naar behoren laten verlopen. Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit geldt ook voor partijen die we inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.


WAAROM WIJ DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN
Quinta da Vista verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u om informatie heeft gevraagd.


HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
Quinta da Vista bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


DELEN MET ANDEREN
Quinta da Vista verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Quinta da Vista worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Quinta da Vista gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


DIENSTEN VAN GOOGLE EN FACEBOOK PIXEL
Quinta da Vista maakt gebruik van bepaalde diensten van Google en Facebook om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de campagnes van Quinta da Vista zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en opgeslagen door Google en/of Facebook.
Google en Facebook gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Quinta da Vista te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Zij kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. Quinta da Vista heeft hier geen invloed op.
Quinta da Vista heeft geen toestemming gegeven om via Quinta da Vista verkregen analytics, informatie te gebruiken voor andere Facebook-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar quintadavista@outlook.com. Quinta da Vista zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.


WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.


Laatst gewijzigd 12 april 2021